ЗА НАС

АГРОБЛОК е динамично развиваща се бизнес група от взаимно свързани фирми:

·        АГРОБЛОК ЕООД

·        ТРАНС ГРЕЙН ЕООД

·        УНИПЕТРОЛ ООД

·        АГРОБЛОК ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД

·        БРОТ МЕЛ ЕООД

·        АГРОБЛОК АКАУНТ ЕООД

·        ДЖЕНЕРАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД

·        ДЖЕНЕРАЛ КАРС ГРУП ЕООД

·        АГРОГРЕЙН БЪЛГАРИЯ ООД

·        АГРОБЛОК ИНВЕСТ ООД

·        АГРОБЛОК ЗЪРНОБАЗА ЕООД

Фирмите от семейството на АГРОБЛОК осъществяват функциите си така, че да подпомагат основната търговска дейност и да формират затворен цикъл от услуги. Сърцето на всички дружества и център на организацията е АГРОБЛОК ЕООД.

Услугите и част от обособените дейности, предлагани от свързаните фирми се извършват както вътре в групата, така и към външни контрагенти.

КОИ СМЕ НИЕ

Началото на динамичното бизнес развитие е положено през 2005 г. Постепенно, от една малка мелница и един камион, АГРОБЛОК придобива съвременния си облик на модерната организация, която познаваме днес, и която продължава да се развива и до сега.

С течение на времето фокусът на  специализация се измества от мелничарското производство към осъществяване на дейности, свързани с търговия със зърно, семена, препарати за растителна защита, минерални торове и петролни продукти за нуждите на селскостопанските машини.

Тласкани от целеустременост и вдъхновение, основателите надграждат базата, разширяват обхвата на дейностите си, без да се ограничават до сферата на селското стопанство, и затварят пълен цикъл от услуги и комплексни решения за модерното земеделие.

КАКВО ПРАВИМ

АГРОБЛОК е предпочитан партньор в търговията със земеделска продукция -  зърнени и маслодайни култури, семена, минерални торове и препарати за растителна защита. Поддържа партньорски взаимоотношения с големи и малки производители, преработватели и износители на земеделска продукция в  цяла България, и е изградила дълготрайно сътрудничество с международни компании. Извършва дейности по износ в рамките на Европейския съюз, Северна Африка и Азия.

Услугите предлагани от свързаните фирми на АГРОБЛОК, са както пряко свързани с дейността на групата, така и се предоставят на  трети лица:

·        Транспорт и логистика;

·        Строителство;

·        Дистрибуция на дребно и едро на петролни продукти;

·        Съхранение на селскостопанска продукция и стоки;

·        Специализирана охрана;

·        Отдаване под наем на леки и лекотоварни автомобили;

·        Земеделска и тежкотоварна техника;

·        Наемане и отдаване под наем и аренда на земеделски земи.