Лаборатория

Част от комплекса на базата в гр. Лясковец е зает от модерна лаборатория за анализ на зърнени и маслодайни култури. Оборудвана е със съвременна апаратура от висок клас, с възможност за анализ на всички култури, съобразно изискванията на FOSFA и GAFTA. Високо квалифициран персонал редовно верифицира и калибрира наличната апаратура с първокласни GAFTA и FOSFA акредитирани лаборатории.