Мисия, визия, ценности

 

МИСИЯ

В основата на нашата концепция, превърнала АГРОБЛОК в просперираща, модерна компания с утвърдено име в областта на зърнотърговията и предоставянето на висококачествени суровини, продукти и услуги за своите клиенти и партньори, стои:

  •  Проактивност;
  •  Устойчиво развитие на бизнеса;
  •  Иновации.

Ние предлагаме съвременна, благоприятна работна среда за своите високо квалифицирани служители, създаваме условия за устойчив растеж и модерно земеделие, и сме надежден партньор в търсенето на качествени  услуги в сферата на агробизнеса.

ВИЗИЯ

Ние от АГРОБЛОК:

Вярваме в модерното еко земеделие като ключ към устойчив растеж с грижа за околната среда и здравето на хората. 

Залагаме на дръзките идеи на предприемаческият дух, подплатени с  висок професионализъм.

Следим  нововъведенията в науката и техниката и ги прилагаме, за да надминем очакванията на нашите партньори и клиенти.

Постоянно усъвършенстваме, обновяваме инфраструктурата, разширяваме кръга от предлаганите дейности и услуги, привличаме високо квалифицирани специалисти за постигане на конкурентно предимство -  това е нашата визия за максимална добавена стойност чрез комплексни решения в земеделието.

В АГРОБЛОК сме „прегърнали“ идеята за дигитализиране  на работния процес, влагайки значителни инвестиции, с цел интегриране на технологии, повишаване на производителността, осигуряване на точност при планиране и прогнозиране, повишаване степента на проследяемост и цялостната ефективност на компанията.

ЦЕННОСТИ

Ние  от АГРОБЛОК вярваме в:

Диалога – Ние разбираме нуждите на нашите клиенти и партньори и се стремим да отговорим адекватно.

Предвидимостта - Ние даваме устойчиви и изпреварващи решения, като търсим дългосрочно и лоялно партньорство.

Взаимността – Ние действаме непреднамерено,  коректно и последователно с дългогодишните и потенциалните партньори.

     На нашите партньори оказваме подкрепа със знания, умения и технологични решения, за да модернизираме и развием устойчиво сектора с мисъл за бъдещето. Взаимното уважение е в основата на нашата съвместна дейност с хората от нашите екипи и с всички, които са част от екипите на нашите партньори и клиенти. Ценим високо професионализма и всеотдайността на своите служители.