Обща информация

 

АГРОБЛОК има дългогодишен опит в търговията със зърнени и маслодайни култури на националния и международния пазар. Наши клиенти са  мултинационали и утвърдени имена в бранша, които потребяват продуктите ни в страната и чужбина. Постигане на цялостно обслужване  в подкрепа на съвременните земеделски производители, арендатори и кооперации и оказване на пълно съдействие в стремежа им за устойчиво развитие, са наш приоритет.

Разполагаме с екип от специалисти, които подпомагат правилния избор на семена и препарати за растителна защита. Консултираме клиентите при избор на средства за торене за постигане на оптимални добиви и рентабилност от единица засята площ.

Търговия със зърнени и маслодайни култури

Търговия със семена

Търговия с минерални торове

Търговия с препарати за растителна защита