Търговия и дистрибуция с петролни продукти и смазочни материали

 

УНИПЕТРОЛ ООД  се утвърждава като един от най-коректните партньори, гарантиращи качествени светли горива, бърза доставка и гъвкавост при обслужването на партньорите. Приоритет са доставките на висококачествени продукти с известен произход и гарантирано качество пред нашите бизнес партньори.

От 2021 г. дружеството притежава лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка и извършва транспорт на течни горива от клас 3, съгласно ADR конвенция за превоз на опасни товари по шосе.

Доставките се извършват със собствени автоцистерни с най-високо ниво на оборудване (ROHR) и GPS система за пълен контрол и проследяване на горивото от съответната петролна база до мястото на доставка. Това гарантира качеството и количеството на доставеното гориво.

За повече информациятук.