Складова база град Лясковец

Дейностите по съхранение на продукцията, собственост на АГРОБЛОК се осъществяват от „БРОТ МЕЛ“ ЕООД като свързано дружество, на територията на модерна база, намираща се в гр. Лясковец, която покрива Централна Северна България.

Инфраструктурата постоянно се модернизира и надгражда, за да дава отлични възможности както за съхранение, претоварване и обработка на зърнени и маслодайни култури, така и за да  осигурява съхранение и претоварване на торове, препарати за растителна защита  и семена.

Нашето намерение  за усъвършенстване на инфраструктурата, с оглед  удовлетворяване на нарастващите нужди на групата, е подплатено с инвестиции по  реализация на проекта за строителството на втори обект в региона на гр. Разград.

 БАЗА В ГР. ЛЯСКОВЕЦ

Складовата база в гр. Лясковец е модерно оборудвана и съобразена с всички стандарти за съхранение на зърно, минерални торове, препарати за растителна защита и семена.

Капацитетът на зърносъхранение е 6 силоза с обща вместимост до 30 000 тона зърно и разполага с плоски складове за съхранение на зърно, минерални торове, препарати за растителна защита  и семена, с обща вместимост от 20 000 тона.

Зърнохранилищата са оборудвани с активна вентилация и термоконтрол, като се осъществява ежедневен мониторинг на състоянието на съхраняваните стоки. Зърнобазата разполага с възможност за сушене и почистване на зърното, както и с автоматични сонди за прецизно пробовземане директно от превозните средства, както и чрез електронни везни до 65 т.

Базата се намира в Централна България - град Лясковец, област Велико Търново - на 225 км. от пристанище Варна Изток.

Локация на базата в гр.Лясковец