Специализирана охрана

 

ДЖЕНЕРАЛ СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД разполага с национален лиценз за охрана на имущество на физически или юридически лица и осъществява всички охранителни дейности по гарантиране безопасността и сигурността както на обектите собственост на АГРОБЛОК, така и на външните си клиенти.

Услугите, предлагани от дружеството включват 24-часово видео наблюдение, физическа охрана и други специфични дейности по опазване на земеделска продукция и ескорт при транспортиране.

За поддържане на безопасна среда, анализ на риска  и превантивни мерки в случай на необходимост се грижат подготвени охранители. Надграждането на уменията на персонала е гарантирано чрез ежемесечни обучителни курсове провеждани в лицензиран център, за осигуряване на все по-качествени охранителни услуги.