Строителна дейност

 

ТРАНС ГРЕЙН ЕООД разширява обхвата на предлаганите услуги, като през 2020 година получава лиценз за извършване на строителни дейности. Компанията е вписана в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на следните групи и категории строежи:

 I-ва група: за строежи от I-ва  до V-та категория;

II-ра група:  за строежи от I-ва до IV-та категория.

 Специализира в строежи на сгради и съоръжения със селскостопанска цел и съхранение на селскостопанска продукция. Предлага и друг вид ремонтни и строителни дейности по желание на клиента.

 Дружеството разполага с широк набор от работници с опит в строително-ремонтната дейност и кадри с различна специализация в областта на строителството, като се стреми да надгражда уменията постоянно.

  За нуждите на строителната дейност  е осигурена специализирана техника и механизация за извършване на строително-монтажна дейност.