Търговия с препарати за растителна защита

 

АГРОБЛОК осъществява дистрибуция и търговия на дребно и едро на препарати за растителна защита. Нашите клиенти могат да намерят най-популярните и ефективни препарати за растителна защита на водещи световни марки, на които компанията е официален представител и да получат адекватни съвети за постигане на максимални резултати в отглеждането и грижата за зърнените и маслодайни култури.

Чрез нашите партньори, предлагаме пълна гама от качествени препарати за растителна защита – инсектициди, фунгициди и хербициди,  които отговарят на изискванията на ЕС и Регламент 2017/625.

Подсигуряваме консултация с висококвалифицирани специалисти по агрохимия и почвознание,  в помощ на иновативното земеделие, към което се стремят съвременните земеделски производители. Подпомагането на избора на правилните препарати води до извличане на максимални добиви с най-добро качество. Консултацията с нашите високо квалифицирани специалисти е залог за постигане на отлични резултати  и ползотворно сътрудничество.

За повече информация, заявки и цени за препарати за растителна защита тук

Агроблок е официален представител на пълната продуктова гама на: