Eurograin Exchange 2024, 10-11 April

За компания Агроблок беше голяма чест да бъде спонсор на такова значимо събитие - второто издание на EuroGrain Exchange 2024, което се проведе в Radisson Blu Hotel Bucharest. Делегати от 3️32 компании от 32 държави превърнахана това събитие в бенчмарк за зърнената индустрия. На тазгодишната конференция бяха разгледани въпроси, сред които продоволствената сигурност, пренасочването на зърнените потоци и ключовата роля на логистичните центрове като пристанище Констанца.      С акцент върху рентабилността, нормативната уредба, управлението на риска и правните съображения EuroGrain Exchange 2024 предостави на професионалистите от бранша цялостна стратегия за навигирането в сложните условия на търговията със зърно.