"В същината си земеделието има за цел да нахрани света"

Бен Потър

За нас

АГРОБЛОК е динамично развиваща се бизнес група от взаимно свързани фирми.

Фирмите от семейството на АГРОБЛОК осъществяват функциите си така, че да подпомагат основната търговска дейност и да формират затворен цикъл от услуги. Сърцето на всички дружества и център на организацията е АГРОБЛОК ЕООД.

Услугите и част от обособените дейности, предлагани от свързаните фирми се извършват както вътре в групата, така и към външни контрагенти.

Научи повече

Мисия, визия, ценности

В основата на нашата концепция, превърнала АГРОБЛОК в просперираща модерна компания с утвърдено име в областта на зърнотърговията и предоставянето на висококачествени суровини, продукти и услуги за своите клиенти и партньори, стои:

  • Проактивност;
  • Устойчиво развитие на бизнеса;
  • Иновации;

Ние предлагаме съвременна, благоприятна работна среда за своите високо квалифицирани служители, създаваме условия за устойчив растеж и модерно земеделие, и сме надежден партньор в търсенето на качествени  услуги в сферата на агробизнеса.

Научи повече